Voorwaarden Facebook actie


 

Algemene voorwaarden Facebook winactie

 • Deze actie is geïnitieerd door IctVibes te Nieuwolda.
 • Facebook is niet verantwoordelijk voor de winactie en vervult geen enkele rol in de winactie.
 • De winnaar wordt gekozen op basis van de meest originele reactie en hij/zij het bericht en de Facebook pagina van IctVibes heeft geliked en het bericht heeft gedeeld.

Deelname

 • Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van een ouder of voogd te hebben verkregen voor deelname aan deze actie en verstrekken hiervan een bewijs. IctVibes kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen.
 • Deelnemers nemen deel aan de actie door de Facebook pagina van IctVibes te liken, het bericht te delen en door een origineel eigen idee te plaatsen zoals vermeld op Facebook.
 • Deelname aan deze actie is uitsluitend mogelijk als de deelnemer akkoord gaat met deze voorwaarden.
 • Indien een idee per mail toegestuurd wordt dient ook een link Facebook account meegestuurd te worden om te controleren of aan de like- en deel voorwaarden zijn.
 • IctVibes behoudt zich het recht om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden, of anderszins onrechtmatig handelt jegens IctVibes of derden.
 • De deelnemer geeft IctVibes toestemming tot de verwerking van de door hem of haar in het kader van deze actie verstrekte persoonsgegevens. IctVibes vermeldt de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de bekendmaking van de winnaar via de media.
 • De deelnemer geeft IctVibes toestemming aangedragen ideeën vrij te gebruiken en/of aan te passen.
 • De deelnemer verklaart dat ingezonden idee geheel eigen ontwerp en rechten vrij is.

Uitslag

 • De bekendmaking van de winnaar zal op 1 oktober 2017 plaatsvinden.
 • De winnaar zal vermeldt worden op de Facebook pagina www.facebook.com/ictvibes
 • Elke deelnemer zal zelf in de gaten moeten houden of hij of zij de winnaar is van de prijs en zelf contact op moeten nemen met IctVibes voor het verzilveren van de prijs (indien het idee per mail is ingediend stuurt IctVibes ook een mail).
 • Indien er niet binnen 30 dagen op de uitslag wordt gereageerd vervalt de prijs.
 • De winnaar verleent medewerking aan promotionele activiteiten die verband houden met deze prijsvraag of actie, zoals vermelding op Facebook en nieuwsbrief. IctVibes is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar.

Prijs

 • De prijs, een nieuwe Gigaset S850A GO (IP) dect telefoon in originele ongeopende verpakking wordt kosteloos aangetekend opgestuurd naar elk adres binnen Nederland, voor buitenlandse adressen kan een kleine bijdrage gevraagd worden voor de verzending.
 • De prijs is exclusief installatie maar inclusief 2 jaar fabrieksgarantie.